กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่สุ่มมาตรวัดน้ำของลูกค้า ตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่สุ่มมาตรวัดน้ำของลูกค้า ตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วย

05 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ลงพื้นที่สุ่มมาตรวัดน้ำของลูกค้า ตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วย

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐแก้วสุขศรีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้นายพิริยะณรงค์ฤทธิ์หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียหัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดทำแผนงานบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ โดยการลงพื้นที่ณอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุ่มมาตรวัดน้ำของลูกค้าตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วย รายงานผ่านระบบ OIS พร้อมทั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการมาตรวัดน้ำให้มีความเที่ยงตรง

📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

#การประปาส่วนภูมิภาคเขต_4

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

#ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร_0_หน่วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน