กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าประสานงานความร่วมมือ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าประสานงานความร่วมมือ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าประสานงานความร่วมมือ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าพบ พันเอก เอกพล จูฑะพันธ์ุ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อประสานงานความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการ พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด 300 ขวด และของที่ระลึก สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน