กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าพบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) พร้อมบูรณาการร่วมกัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าพบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) พร้อมบูรณาการร่วมกัน

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าพบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) พร้อมบูรณาการร่วมกัน

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าพบ พันเอก ปิยะ เกียรติอมรเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร (ฝ่ายทหาร) เพื่อประสานงานความร่วมมือทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ อย่างต่อเนื่อง กปภ.สาขาสมุทรสาคร ยินดีสนับสนุนด้านต่างๆ และพร้อมแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน