การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจวัดแรงดันน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจวัดแรงดันน้ำ

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ดำเนินการตามแผนงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ตรวจวัดแรงดันน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายชาติชาย มีชัย หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงานบริการฯ ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ พื้นที่ ถนนทับตะวัน ม.7 ต.บางม่วง, ม.2 ต.บางนายสี หลังสำนักงานขนส่ง, ม.9 ต.บางนายสี หมู่บ้านตะกั่วป่าวิลเลจ และม.8 ต.โคกเคียน ตรงข้ามโรงกรองน้ำโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน