กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 10/2565” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 10/2565”

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า)  ครั้งที่ 10/2565”

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐ  แก้วสุขศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "Morning Talk (สนทนายามเช้า)
ครั้งที่ 10/2565" ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน โดย ผู้จัดการได้กำชับเจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ดำเนินการตามมาตรฐาน Call center และให้บันทึกข้อมูลการร้องเรียนลงใน Smart 1662 อย่างครบถ้วน และ กำชับแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ และกิจกรรมรณรงค์ประหยัดไฟ โดยการปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น, ปลดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งาน, เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5, การจัดช่วงเวลาใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน (เช่น เปิดแอร์หลัง 08.00 น.) เป็นต้น  และช่วยกันรักษามาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่าCovic-19 พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC) เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการให้บริการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สถานที่และการอำนวยความสะดวกในสำนักงานให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อรักษาสภาพการรับรองศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC)

📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

#การประปาส่วนภูมิภาคเขต_4

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

#Morning_Talk_(สนทนายามเช้า)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน