กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลกมลาทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกะทู้ (ก.บ.อ กะทู้) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลกมลาทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกะทู้ (ก.บ.อ กะทู้)

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลกมลาทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกะทู้ (ก.บ.อ กะทู้)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้งานบริหารและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลกมลาทุกหมู่บ้าน และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกะทู้ (ก.บ.อ กะทู้) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.กะทู้ อ.กะทู้ 📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน