การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำปะทิว กำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำปะทิว กำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

04 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำปะทิว กำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำปะทิว กำลังผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม. ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการ อุปโภคบริโภคน้าประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ดี ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน