การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

04 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 3 นำโดย นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะ เพื่อเข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน โดยเน้นเรื่อง " สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"

 

ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 076-411-156

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 076-412-156

• Facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน