วัน ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วัน ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

04 กรกฎาคม 2565


วัน ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วัน ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆพร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน วางแผนกิจกรรมตามโครงการ 130 กระทรววมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โครงการเริ่มต้น เมษายน-มิถุนายน 2565 เชิญชวนให้พนักงานในสังกัด เข้าใช้คู่มือจริยธรรมในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 3/2565 โดยนางสาวเบญจวรรณ วามตา พนักงานการเงินและบัญชี 7 ปฎิบัติงานด้านการจ่ายเงิน  เอกสารครบ จ่ายเร็ว จ่ายไว ทันใจพนักงานค่ะ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน