กปภ.สาขาพะเยา จัดกิจกรรม โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพะเยา จัดกิจกรรม โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาพะเยา จัดกิจกรรม โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา นำโดยนายนิมิตร ปิ่นธานี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา ซึ่งจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดพะเยา ภายใต้กิจกรรม "การเปิดตัวศูนย์เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา" ซึ่งมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวศูนย์เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา การทดสอบคุณภาพน้ำ การรักษาระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงให้นักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับ กปภ. และร่วมเล่นเกมใช้น้ำอย่างไรให้คุ้มค่า พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย "ฮีโร่น้อย..พิทักษ์น้ำ" เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำของชาติและร่วมเป็นสื่อกลางส่งต่อการรับรู้ สร้างความเข้าใจไปยังครอบครัวต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน