กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ลงพื้นที่บริเวณโก้งโค้งใน ม.4  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  เพื่อรักษาคุณภาพน้ำที่บริการแก่ประชาชน สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในความสะอาดและปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. 

 

 

# มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

# ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาปากพนัง

# นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากพนัง

# และทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปากพนัง 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน