กปภ.สาขาเลาขวัญ จัด On The Job Trainning การลงข้อมูลน้ำผลิตจ่าย และน้ำขาย รายงาน M5 ของสถานีผลิตน้ำ ในสังกัด กปภ.สาขาเลาขวัญ ตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ กปภ. สาขาเลาขวัญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลาขวัญ จัด On The Job Trainning การลงข้อมูลน้ำผลิตจ่าย และน้ำขาย รายงาน M5 ของสถานีผลิตน้ำ ในสังกัด กปภ.สาขาเลาขวัญ ตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ กปภ. สาขาเลาขวัญ

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาเลาขวัญ จัด On The Job Trainning  การลงข้อมูลน้ำผลิตจ่าย และน้ำขาย รายงาน M5 ของสถานีผลิตน้ำ ในสังกัด กปภ.สาขาเลาขวัญ ตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม  2565  ณ  กปภ. สาขาเลาขวัญ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  กปภ. สาขาเลาขวัญ  นำโดย น.ส. จงกล เห็นประเสริฐ  ผู้จัดการ  กปภ.สาขาเลาขวัญ จัด On The Job Trainning  ให้กับพนักงานในสังกัด   ลงข้อมูลน้ำผลิตจ่าย และน้ำขาย รายงาน M5 ของสถานีผลิตน้ำ ในสังกัด กปภ.สาขาเลาขวัญ ตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม  2565  ที่ กปภ. สาขาเลาขวัญ ปีงบประมาณ  2565  ณ  กปภ.สาขาเลาขวัญ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน