กปภ.ข.๓ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.ข.๓ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กว่า ๖๐ คน ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าผา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รวมถึงระงับอัคคีภัยได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน