การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565”

01 กรกฎาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน  ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายชนกกุล  ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นายวุฒิศักดิ์  ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน  ปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายผ่านวีดิทัศน์ การให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ การประหยัดน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ วิธีการสังเกตน้ำสูญเสียภายในบ้าน และการตรวจสอบใบแจ้งค่าน้ำประปาเบื้องต้น  รวมถึงให้นักเรียนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ตามฐานต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย "ฮีโร่น้อย..พิทักษ์น้ำ"  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านริมใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  124 คน

#อาสาประปาเพื่อปวงชน #ฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ #การประปาส่วนภูมิภาค #กปภ #Provincial_Waterworks_Authority #pwa

 
เลื่อนขึ้นข้างบน