กปภ.สาขากระนวน ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระนวน ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 9

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขากระนวน ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 9

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน (กปภ.สาขากระนวน) นำโดย นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการ กปภ.สาขากระนวน พร้อมด้วยหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนหัวหน้างานในสังกัด และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit นำโดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะ โดยนำชมพื้นที่ด้านกายภาพจุดให้บริการต่างๆ พร้อมเสนอข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากระนวน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน