วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

01 กรกฎาคม 2565


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน  ร่วมกิจกรรม  "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง  นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน  ร่วมกิจกรรม  "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง โดยนายคมสัน สัมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ชโลธร ชมพูพันธ์ หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ วัดหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้อ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด  โดย กปภ.สาขาลำพูน และกปภ.สาขาบ้านโฮ่ง  นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 250 ขวด , กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน , และสมุดบันทึก เพื่อร่วมกิจกรรมแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน