กปภ.สาขาราชบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาราชบุรี  สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม  2565 นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,20000 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565  ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายจากการแข่งขันกีฬา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬาชนิดต่างๆให้สูงขึ้นไปสู่การเป็นแตัวแทนในระดับชาติในอนาคต  และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน