กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการแม่ข่ายบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการแม่ข่ายบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการแม่ข่ายบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการแม่ข่ายบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้นายยะโสธร ช้างกลาง หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับหน่วยงานราชการ ลูกค้าในพื้นที่เพื่อการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กปภ.กำหนด ตลอดเวลา

: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

 

#การประปาส่วนภูมิภาคเขต_4

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

#ตรวจสอบคุณภาพน้ำ_การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน