กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ " มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน " (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ " มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน "

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ " มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน "

นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่ว่า " มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน " ผ่านการประชุม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ.
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน