กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 และ หัวหน้างานบริการฯ 1,2 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย โดยเข้าพบคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อเสริมสร้างเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้ำ และมาตรฐานการให้บริการของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน