การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​ บริเวณเขตพื้นที่จำหน่ายแม่ข่ายท่าแซะ ในโซนตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​ บริเวณเขตพื้นที่จำหน่ายแม่ข่ายท่าแซะ ในโซนตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​ บริเวณเขตพื้นที่จำหน่ายแม่ข่ายท่าแซะ ในโซนตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของนายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต และหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและงานผลิต ดำเนินการทำสเต็ปเทสต์ตามแผนลดน้ำสูญเสีย​ บริเวณเขตพื้นที่จำหน่ายแม่ข่ายท่าแซะ ในโซนตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น เป็นต้นไปจนถึงเวลา​ ๒๔.๐๐ น. จากการดำเนินการในครั้งนี้ปรากฎว่าพบท่อแตก - ท่อรั่ว จำนวน ๖ จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อแตก - รั่ว ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน