การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงาน นางพวงเพชร สุขโข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านมาตร หลังจากการอ่านมาตรประจำเดือนทุกเดือน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน