กปภ.สาขาขนอม เปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา / ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และบริการอื่นๆ ในวันจันทร์ – ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (โดยไม่พักเที่ยง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม เปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา / ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และบริการอื่นๆ ในวันจันทร์ – ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (โดยไม่พักเที่ยง)

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม เปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา / ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และบริการอื่นๆ ในวันจันทร์ – ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (โดยไม่พักเที่ยง)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา / ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และบริการอื่นๆ ในวันจันทร์ – ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (โดยไม่พักเที่ยง) ซึ่งเป็นการให้บริการนอกเวลาทำการในช่วงเช้า และช่วงพักเที่ยง โดยมุ่งเน้นและคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

อีกทั้ง ในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม ยังคงเปิดให้บริการแก่ประชาชนปกติ เพื่อเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือพนักงานสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิไว้บริการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

 

#รับชำระนอกเวลาทำการ

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน