กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่จัดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นำโดย นางพวงเพชร สุขโข ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง ณ พื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ทั้งนี้ กปภ.ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเจอ จ่าย แจก ชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก กปภ.
📍: ภาพถ่ายได้รับอนุญาตจากบุคคลภายในภาพเรียบร้อยแล้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน