การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันศุกร์ ที่24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางพวงเพชร สุขโข ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565  เพื่อสอบถามปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะการใช้น้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านสื่อออนไลน์ และตรวจหารอยรั่วซึมรอยแตกของท่อประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลปลายพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน