กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่สุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่สุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาระนอง ลงพื้นที่สุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กปภ.สาขาระนอง โดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่สุ่มอ่านมาตรออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบแผนที่และการสุ่มอ่านมาตร ซึ่งเป็นไปตามแผนงานบริหารจัดการมาตรวัดน้ำให้มีความเที่ยงตรง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยในเดือนมิถุนายน 2565 สามารถสุ่มอ่านมาตรได้รวมทั้งสิ้น 629 ราย (ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 ) คิดเป็น 3.01 % ของจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด

ในส่วนของการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำ ที่แสดงผลผ่านโปรแกรมฯ หากตรวจพบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติอย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านมาตร และตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ เพื่อกำกับดูแลการอ่านมาตรวัดน้ำของเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้าง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำ และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาระนอง

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

และทีมงาน กปภ.สาขาระนอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน