การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงาน นางพวงเพชร สุขโข ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยการตรวจวัดค่าคลอรีน ค่าความขุ่นในน้ำประปาในพื้นที่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยเป็นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปาในระบบจ่าย ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กปภ. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน