การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการรังสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต มอบหมาย นางปราณี ภาประเวช  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565"  ณ  ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารเทศบาลนครรังสิต โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมลงนาม MOU ในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยาย จากวิทยากรของ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี รัชเศรษฐ์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3 รักษาการแทนหัวหน้างาน งานลูกค้าสัมพันธ์ และ นายรณกฤต ปวรศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ 7 ร่วมบรรยาย  ซึ่ง กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้เผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตน้ำประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน  เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยมีการขออนุญาตตามหลัก PDAP เพื่อเผยเเพร่สื่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2565  ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน