กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2565

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต นางปราณี ภาประเวช  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต  เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบ พร้อมหัวหน้างานทุกสายงานในสังกัด กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบพร้อมรับฟังข้อปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน