การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำออนไลน์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ และอำเภอพระแสง ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านมาตร หลังจากการอ่านมาตรประจำเดือนทุกเดือน   

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร   

#หัวหน้างาน กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน