กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.บ้านนานอก จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.บ้านนานอก จ.กระบี่

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ รร.บ้านนานอก จ.กระบี่

 
กปภ.สาขากระบี่ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ช่วยดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ พร้อมให้ความรู้ สาธิตวิธีให้เด็ก ๆ สามารถสังเกตและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงสามารถซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านนานอก อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผจก.กปภ.สาขากระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ยังมีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยใช้ชื่อว่า "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ซึ่งจะช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับเหล่าฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำของชาติให้ดีที่สุดอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน