กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าแซะจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าแซะจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

28 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าแซะจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าแซะ นำโดยนายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผจก.กปภ.สาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทราบวิธีการประหยัดน้ำและหลักการ 3R : Reduce Reuse Recycle และเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า แนะนำวิธีการลดปริมาณการใช้น้ำ ตลอดจนการนำน้ำประปาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน