การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2565

30 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 9/2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายประนต ศรีสุนทร ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)  ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ได้สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ผจก.ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)ทั้งยังคงเน้นย้ำในเรื่องของกิจกรรมลดน้ำสูญเสียและเพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมมอบรางวัลดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 ให้กับ นายชูชาติ อุดมสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน