กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาท่าแซะ ร่วมกับ กปภ.ข.4 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565" ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าแซะ นำโดยนายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผจก.กปภ.สาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานสาขาในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ พร้อมให้เยาวชนสามารถรู้จักสังเกตและตรวจสอบท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้นได้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด
โดยกิจกรรมในวันนี้มีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา, การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และการควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาด พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Workshop ให้ความรู้และแนะนำการดูแลรักษาและตรวจสอบท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน