กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง โดยนายไพฑูรย์  อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้นายพินิจ  ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง พร้อมหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด 
ร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ออกหน่วยบริการโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ บริเวณตลาดอำเภอบ้านค่าย ถนนเทศบาล ๑ ถนนเทศบาล ๒ (อาทิตย์ประดิษฐาน) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง ได้สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาระยอง,สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ, พูดคุยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการน้ำประปา, ซ่อมแซมระบบประปาขัดข้อง, แนะนำ Line@pwathailand พร้อมดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ทั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน