กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน บรรลุเป้าหมายขยายระยะเวลาตามคำเรียกร้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน บรรลุเป้าหมายขยายระยะเวลาตามคำเรียกร้อง

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน บรรลุเป้าหมายขยายระยะเวลาตามคำเรียกร้อง

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยนำทีมช่างลงพื้นที่อาสาดูแลตรวจเช็คระบบประปาภายในบ้านลูกค้าที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาโดยไม่คิดค่าแรง รวมถึงแนะนำช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมออนไลน์​Add Line : @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application : PWA 1662​ซึ่งโครงการนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างล้นหลาม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย กปภ. จึงขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน