กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งพนักงานสุ่มมาตรวัดน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งพนักงานสุ่มมาตรวัดน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่งพนักงานสุ่มมาตรวัดน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายศศิกิจ เพ็งเอี่ยม นายช่างโยธา 6 ลงพื้นที่สุ่มมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเป้าหมาย โดยวิธีตรวจสอบ และทดสอบค่าความคาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ (+/- 4%) ตามมาตรฐานของ กปภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านมาตร พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอีกด้วย
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ยั่งยืน
# ลงพื้นที่สุ่มมาตรวัดน้ำ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน