กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ครั้งที่ 1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ครั้งที่ 1/2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ครั้งที่ 1/2565

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะทำงานภาคีเครือข่าย กปภ.สาขาสมุทรสาคร  ประกอบไปด้วย กปภ.สาขาสมุทรสาคร , กปภ.สาขาราชบุรี , กปภ.สาขานครปฐม , กปภ.สาขาอ้อมน้อย , กปภ.สาขาสามพราน และ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม และงานควบคุมคุณภาพน้ำกปภ.ข.3 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกปภ.สาขา อีกทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการเข้าตรวจประเมินตามตัวชี้วัด WSP ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน