กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาลำปาง  จัดโครงการ มุ่ง มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

                         เมื่อจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป  นายกฤช  เกษจรัล    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ จัด  "โครงการมุ่ง  มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน" ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  โครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำ   บ้านโทกหัวช้าง   ตำบลชมพู  อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง    ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่    พร้อมให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุดแก่ผู้ใช้น้ำ  และได้แจกแผ่นพับ  ใบปลิว   และของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มายื่นคำร้องขอใช้น้ำประปารายใหม่  ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัดโทกหัวช้าง  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน