กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่บริเวณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่บริเวณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่บริเวณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายชลินธร ชานะมัย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่บริเวณ ต.กะทู้ อ.กะทู้ ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำ สร้างความพึงพอใจและประทับให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง

📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาภูเก็ต 

#นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน