การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (โครงการเติมใจให้กัน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (โครงการเติมใจให้กัน)

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (โครงการเติมใจให้กัน)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก นำโดยนายธนู  ประสงค์ ผู้จัดการกปภ.สาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ หมู่ 1 , 3 ต.เนินมะกอก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าบริการ เชิญชวนให้ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ในการทำธุรกรรม กับ กปภ. และค้นหา ซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน