กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน ประจำปี 2565

วันนี้ (28 มิ.ย.65) เวลา 09.00 น. นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต จัดกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว นำโดย นายสัญชัย สมันบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว และทีมงาน เยี่ยมชมโรงกรองน้ำแม่ข่าย สำนักงาน กปภ.สาขาระนอง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และกระบวนการผลิตน้ำประปา ให้กับบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ อปท.ยกระดับคุณภาพพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาระนอง

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

และทีมงาน กปภ.สาขาระนอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน