กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้า ตามโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้า ตามโครงการเติมใจให้กัน

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้า ตามโครงการเติมใจให้กัน

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาสามพราน โดยนายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาสามพราน มอบหมายให้น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เชิงรุกพบลูกค้า ตามโครงการเติมใจให้กัน ณ หมู่บ้านศุภมงคล2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยนำแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกแจกจ่ายให้กับลูกค้า แนะนำการใช้PWA LINE OFFICIAL Add Friend "@pwathailand" เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับประปา ทั้งการชำระค่าน้ำ การแจ้งท่อแตกรั่ว การหยุดจ่ายน้ำและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Line ได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน