กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)  

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน