กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) นำโดย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะ โดยนำชมพื้นที่ด้านกายภาพจุดให้บริการต่างๆ พร้อมเสนอข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน