การประปาส่วนภูมิสาขาจันดี ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิสาขาจันดี ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิสาขาจันดี ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงานและลูกจ้างฯในสังกัด ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว บริเวณโซนตลาดจันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาจันดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน