กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ (กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ) นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในรูปแบบ Site Visit นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะ โดยนำชมพื้นที่ด้านกายภาพจุดให้บริการต่างๆ พร้อมเสนอข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน