การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ซึ่ง กปภ.สาขาจันดี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปา และซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสีย ในการนี้ กปภ.สาขาจันดี ได้มอบของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และประชาชน

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาจันดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน