กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และให้บริการประชาชน

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และให้บริการประชาชน

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานบริการ 1 มอบน้ำบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมือง และ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา และให้บริการประชาชน กปภ.สาขาสมุทรสาคร ยินดีบูรณาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน