กปภ.ชม.(พ) ผนึกกำลัง ห้างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มความสะดวก ในการรับชำระค่าน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ชม.(พ) ผนึกกำลัง ห้างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มความสะดวก ในการรับชำระค่าน้ำประปา

28 มิถุนายน 2565


กปภ.ชม.(พ) ผนึกกำลัง ห้างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ เพิ่มความสะดวก ในการรับชำระค่าน้ำประปา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่, นายเฉลิมชัย สิงห์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด เข้าพบ คุณเพ็ญภัสสร คงสิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  โดยเป็นการเข้าเยี่ยมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ พร้อมทั้งได้สานสัมพันธ์เชิงธุรกิจ โดย กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) จะได้นำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Mobile Service ไปบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. บริเวณลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน